EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Obehandlad rötrest innehåller 92-98 % vatten, vilket innebär dyr och miljöbelastande hantering. I EkoBalans process för rötrestförädling avskiljs vattnet så att organiskt material och näringsämnen koncentreras ca 20 gånger till en attraktiv gödselprodukt.

illu foradling