EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Peter Csirmaz

CEO

pc3

Tel: +46 705 15 37 89

Gunnar Thelin, PhD

Grundare, affärsutvecklare

Gunnar Thelin, grundare EkoBalans

Tel: +46 709 22 74 73

Inger Valeur, PhD

Processutveckling

Inger Valeur, processutveckling EkoBalans

Tel: +46 733 92 93 94

Märta Sandgren

Processingenjör

ms2

Tel: +46 708 13 56 71

Ola Gustavsson

Project Manager

hi3 

Tel: +46 70 381 39 71