EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

eco:N är EkoBalans teknologi för utvinning av kväve som ammoniumsulfat, (NH4)2SO4.
I processen kombineras stripping av ammoniumkväve och kristallisation med tillsats av svavelsyra. Kristaller av ammoniumsulfat skördas kontinuerligt. Utvunnet kväve är mycket rent med avseende på föroreningar som tungmetaller eftersom enbart ämnen som kan övergå i gasfas kan följa med flödet till kristallisationssteget.
Processen är helautomatiserad, effektiv, enkel och robust. Produktblad kan laddas ner här (sv) eller (eng).

eco:N är ett hållbart alternativ till avskiljning av kväve med biologiska processer. Dessa omvandlar växttillgängligt kväve i restflöden till luftkväve. Det omöjliggör därmed återföring till kretsloppet.

eco:N-utvunnet kväve kan ersätta handelsgödselkväve.

 

Produktsida

Produktblad eco:N (sv)

Produktbladeco:N (sv)

Produktblad eco:N

Produktblad eco:N (eng)