EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

eco:P är EkoBalans teknologi för utvinning av fosfor som struvit MgNH4PO4*6H2O.

I processen fälls fosfat ut genom tillsats av magnesiumsalt i en batchvis process med mycket kort uppehållstid. Mikrokristaller av ren struvit avskiljs med EkoBalans egenutvecklade teknik. Utvunnen fosfor är mycket ren; kadmiumhalten ligger under detektionsnivå.

Processen är helautomatiserad, effektiv, enkel och robust. Produktblad kan laddas ner här  (sv)   eller (eng).

eco:P är ett hållbart alternativ till avskiljning av fosfor genom utfällning med järn- eller aluminiumprodukter. eco:P-utvunnen fosfor kan ersätta handelsgödselfosfor. 

 

 

Produktsida

Produktblad eco:P